Post traumatic stress disorder essay thesis

Post traumatic stress disorder essay thesis

Dat hoort bij het leven. Hij trapte Hanneke tegen haar hoofd. Ze kunnen geen behandeling vervangen.
Hanneke werd slachtoffer van een beroving.  Hanneke is moeder van twee zonen. Eventueel schrijft de huisarts nog andere medicijnen voor, totdat de antidepressiva gaan werken. Dat kunnen kalmerende middelen of slaapmiddelen zijn. Maar een schokkende gebeurtenis leidt niet automatisch tot een PTSS.

U kunt ook via internet een begeleide schrijftherapie volgen. Op het moment van de gebeurtenis voelde of dacht u misschien helemaal niets. Ze schreef haar een brief met tips. U voelde zich veilig en baas over uw eigen leven. Meestal zijn dat antidepressiva. Meestal verdwijnen deze gevoelens na een paar weken weer. Toch kan ze de beelden niet van zich afzetten. U heeft bijvoorbeeld hartkloppingen, schrikt snel en bent somber. Bespreek met uw huisarts welke manier voor u het beste is. Tegelijkertijd wordt u afgeleid door prikkels van buitenaf, bijvoorbeeld tikjes via een koptelefoon. Hoe beter de opvang is, des te beter de verwerking.

Elk mens zit anders in elkaar. U verwerkt de gebeurtenis langzaam en pakt de draad van het dagelijks leven weer op. Het belangrijkste is dat u toegeeft dat u een probleem heeft en daar iets aan wilt veranderen. Omgekeerd kunnen bepaalde ideeën de verwerking moeilijker maken. Hoe lang zo’n verwerking duurt, is voor iedereen verschillend.
Maar het kan zijn dat het niet lukt de schokkende gebeurtenis te verwerken. Deze medicijnen helpen uw gevoelens van ontreddering en somberheid te verminderen. De angst, de woede, de machteloosheid en de ontreddering. Door er veel over te praten slijten de bijbehorende emoties. U bepaalt zelf hoeveel u over uw ervaringen kwijt wilt. Hieronder leest u tips om uw klachten minder te maken.

Heeft u langer dan drie maanden klachten? Schokkende ervaringen die je alleen meemaakt, zoals een verkrachting of overval, blijken moeilijker te verwerken dan een gebeurtenis waar veel mensen bij betrokken waren, zoals een vliegramp. Dat merkt u aan allerlei lichamelijke en psychische klachten. Onder hypnose bent zich minder bewust van wat u vertelt. Met alles wat ze toen dacht, hoorde, rook, en voelde. Blijf er daarom niet te lang mee rondlopen. Als u zulke klachten heeft, heeft u misschien een posttraumatische-stressstoornis (PTSS). Doordat u afgeleid wordt tijdens de herinnering, blijkt u het beter te kunnen verwerken.

Soms schrijft uw huisarts u naast de behandeling medicijnen voor. Kreeg u voldoende gelegenheid om over uw ervaringen te vertellen? Want met ernstige PTSS-klachten kunt u vaak niet meer gewoon leven. Had u het gevoel dat de mensen u begrepen? Bij EMDR stelt u  zich de gebeurtenis weer voor. Die heeft uitgelegd dat ze aan posttraumatische stress lijdt. Daarvan werd ze zich nu bewust. In de laatste fase kreeg ze de opdracht een denkbeeldige vriendin te schrijven die ook was overvallen. Ze meldde zich aan. Dat zijn allemaal normale reacties na een schokkende gebeurtenis. Haar therapeut stuurde mails met vragen en nieuwe opdrachten. Of ze bedenken hoeveel geluk ze nog hebben gehad in vergelijking met andere mensen. Het duurt even voordat ze het gewenste effect hebben. Ze helpen tegen slapeloosheid, angstgevoelens, spanning en onrust. Ze kwam met een hersenschudding in het ziekenhuis terecht. Hanneke kreeg steun van Slachtofferhulp. Dat geldt bijvoorbeeld voor een ernstig verkeersongeluk, een overval, mishandeling of seksueel geweld. Welke behandeling voor u het beste is, hangt af van uw klachten en van wat u zelf wilt. Dat veranderde in een klap toen Hanneke een paar maanden geleden werd beroofd. Zoek dan hulp. Dat geldt ook voor mensen die gemakkelijk steun kunnen accepteren. Hoe langer u dat doet, hoe lastiger het wordt de klachten aan te pakken. Daardoor kunt u problemen krijgen in uw relaties, op het werk of in een isolement raken. U kunt individueel of in een groep psychotherapie krijgen. Zo houdt u zelf de controle. Hanneke bleek zich erg schuldig te voelen door het gebeurde. Schokkende ervaringen die vaker voorkomen zijn onder meer: Incest, mishandeling en oorlogservaringen. Ze begon zelfs laatst te gillen toen een collega haar onverwacht aanraakte. Hanneke  heeft met de huisarts over haar klachten gepraat. In een veilige omgeving ‘herkauwt’ u de schokkende gebeurtenis. U was machteloos, kwetsbaar en doodsbang. Een paar voorbeelden. Voorbeelden van eenmalige trauma’s zijn een auto-ongeluk, een inbraak of de plotselinge dood van een geliefde. En hoe machteloos en bang u zich voelde. U hoort die afwisselend in uw linker- en rechteroor. Het kost tijd om van zo’n gebeurtenis te herstellen. Als u niets doet, worden uw klachten alleen maar erger. U drinkt veel om uw angst kwijt te raken. De gebeurtenis zelf, de opvang erna, uw persoonlijkheid en hoe u op de gebeurtenis terugkijkt.

Of u een PTSS krijgt, hangt af van de soort gebeurtenis, hoe erg het was en hoe lang het duurde. Hierna kreeg ze per mail opdrachten van een therapeut.

Post traumatic stress disorder essay thesis

Dan voelt ze weer die arm die haar van achteren vastgreep. Sommige mensen gaan hun leven door de schokkende gebeurtenis extra waardevol vinden. Daardoor was ze er levend vanaf gekomen. Ook kunt u teveel gaan drinken of drugs gaan gebruiken om uw problemen te ‘vergeten’. Als u klachten heeft, dan is het belangrijk om daar iets aan te doen. Bij tachtig procent van de mensen worden de klachten minder. Of een aanslag of oorlogsgeweld. Ook dat maakt verschil uit voor de verwerking van het trauma. Als eerste opdracht moest ze de beroving in alle details in een mail beschrijven. Mensen die goed over hun gevoelens kunnen praten, lopen minder kans op een PTSS dan mensen die gesloten en verlegen zijn. Alle voorgeschreven medicijnen hebben tot doel u door een moeilijke periode van uw leven te helpen. Eerst moest ze een vragenlijst beantwoorden. Op het ontstaan van een PTSS zijn verschillende zaken van invloed: Op haar werk kan ze zich nauwelijks concentreren. Mensen met een optimistische levensinstelling verwerken een schokkende gebeurtenis ook makkelijker dan mensen die pessimistisch zijn. Ze is bang om de straat op te gaan en slaapt slecht. Of u heeft juist stil voor u uit zitten kijken, zonder dat er iets tot u doordrong. U kunt niet meer werken omdat u altijd moe bent. U kunt in een lotgenotengroep over uw ervaringen praten. De overvaller gebruikte flink wat geweld: U hoeft uw klachten evenmin te verbergen. Als u zoiets meemaakt, kan dat uw leven helemaal ontregelen. Achteraf voelde u de schok: Ze loopt nu weer fluitend naar huis. Ieder mens maakt nare dingen mee. Ze besefte dat ze hulp nodig heeft. Bij toeval zag ze op de tv een aankondiging van hulp bij trauma’s via internet. U bent snel boos tegen uw kinderen of uw partner. Een voorbeeld is als u ervan overtuigd bent dat het ongeluk altijd juist u treft.

Leven met een PTSS betekent veel pijn en lijden waardoor u vaak niet meer normaal kunt functioneren. Hij heeft haar ook verteld dat de klachten meestal vanzelf overgaan. Het is niet iets om u voor te schamen. Meestal verdwijnt zo’n nare gebeurtenis na verloop van tijd uit uw gedachten. Deze medicijnen werken meteen. Of u neemt drugs om de pijn te vergeten. Uw klachten zijn goed te behandelen.

Voor een PTSS zijn verschillende behandelingen. U was alleen bezig met zo goed mogelijk te overleven. Maar tijdens de traumatische gebeurtenis had u niets over uw leven te zeggen. Dat maakt het minder pijnlijk uw verhaal te doen. Maar twee maande later schrok Hanneke nog steeds gillend wakker. Maar niet altijd. Een PTSS ontstaat altijd na een schokkende gebeurtenis of na een serie van schokkende gebeurtenissen. Schokkende gebeurtenissen die lang duren of die steeds opnieuw voorkomen, blijken moeilijker te verwerken. De opvang na de schokkende gebeurtenis is erg belangrijk. Zulke gedachten maken de verwerking van de gebeurtenis gemakkelijker. Maar sommige ervaringen zijn zo schokkend dat u ze moeilijk kunt vergeten. Belangrijk is ook of de schokkende gebeurtenis één keer of vaker is voorgekomen. Post traumatic stress disorder essay thesis. Heeft u veel steun gekregen van mensen in uw omgeving? Uw leven na (=post) de schokkende (=traumatische) gebeurtenis is ernstig verstoord. Voor de traumatische gebeurtenis dacht u er waarschijnlijk bijna nooit aan dat uw leven er in één klap anders uit kon zien. Tot voor kort liep haar leven op rolletjes. Uw ervaringen krijgen zo langzaam een ‘gewone’ plaats in uw leven. De huisarts kan u ook naar een psychotherapeut verwijzen.

Psychotherapie helpt goed bij een PTSS. Ze heeft ook met veel mensen over de overval gepraat. Open zijn over uw problemen helpt u juist om uw klachten minder te maken. Thuis is ze prikkelbaar. Het helpt ook wanneer u kunt accepteren dat u zich na een schokkende gebeurtenis een paar weken angstig en somber voelt.

De betekenis die de gebeurtenis heeft, is van invloed op uw verwerkingsproces. Langzaam raakte Hanneke haar schuldgevoelens en angst kwijt. Dan is de gebeurtenis zo schokkend voor u geweest, dat u last houdt van veel spanning en stress. Denk niet dat het vanzelf weer overgaat. Zo ontdekte ze dat ze tijdens de overval juist goed had gereageerd. U hoeft ze meestal maar kort te slikken. U heeft wellicht vreselijk staan trillen en huilen. Ze heeft een leuke baan en is gelukkig getrouwd met Jan. Ook uw partner kan bij de behandeling worden betrokken.

Hypnose en EMDR worden regelmatig gebruikt als behandelingen voor een PTSS. Kon u altijd terecht bij iemand die u vertrouwde? En haar nachtmerries zijn niet meer teruggekomen. Dat was heel emotioneel, maar het luchtte haar ook op. Regelmatig beleeft ze opnieuw wat ze heeft meegemaakt.